NIMS E6 Heaven Dark Calibration Masks


E6N008 (E6NNHNDARK01A)

Mask label

E6N009 (E6NNHNDARK02A)

Mask label

E6N010 (E6NNHNDARK03A)

Mask label

E6N011 (E6NNHNDARK04A)

Mask label


NIMS E6 Flight Calibration Masks


E6N001 (E6NNHEALTH01R)

Mask label

E6N002 (E6NNHEALTH02R)

Mask label

E6N003 (E6NNHEALTH03R)

Mask label

E6N004 (E6NNHEALTH04R)

Mask label

E6N005 (E6NNHEALTH05R)

Mask label

E6N006 (E6NNHEALTH06R)

Mask label

E6N007 (E6NNHEALTH07R)

Mask label

E6N012 (E6NNOPCAL_01R)

Mask label

E6N013 (E6NNPCTCAL01A)

Mask label

E6N014 (E6NNPCTCAL01B)

Mask label

E6N015 (E6NNRCTRLT01R)

Mask label

E6N016 (E6NNRCTRLT01S)

Mask label

E6N017 (E6NNRCTRLT01T)

Mask label

E6N018 (E6NNRCTRLT02R)

Mask label

E6N019 (E6NNRCTRLT02S)

Mask label

E6N020 (E6NNRCTRLT02T)

Mask label